Viac ako 20 rokov
na trhu s nehnuteľnosťami.

     
Novostavba 4 izb.RD v TT Kamenný mlyn pozemok 797 m2
Pozemok v krásnom, tichom a zrdavom prostredí neďaleko TT
4 izb.byt v centre mesta na prenájom K dispozícii ihneď
Rekreačný dom, chata v krásnom tichom prostredí Malých Katpát.
Rodinný dom v krásnom tichom prostredí Malých Karpát

Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 spoločnosti Rich REALITY, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 19319/T, IČO: 36 708 895, DIČ: 2022282339,  podľa §4, sídlo: Štefánikova 35, 917 01 Trnava, Slovenská republika.

Štatutárny orgán (konateľ): Richard Stanislavský

Dátum podania reklamácie: .........................................................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:..................................................................

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná: □ predaj □ prenájom □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti:

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


 

Údaje o osobe, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


 

Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

 V................................, dňa:............................

                                                                                                       

                                                                                                         ......................................................................

                                                                                                                 Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2